Tư Vấn Quản Lý Hợp Đồng

501 lượt xem

Bề dày kinh nghiệm của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể gia tăng giá trị và khả năng kiểm soát tài chính chủ động cho bất kỳ dự án nào, bất kể quy mô hay độ phức tạp của dự án đó.

Tư vấn lập kế hoạch và xây dựng quy chế, ký kết hợp đồng và soạn thảo hợp đồng thực hiện và các yêu cầu khác theo luật định.

  • Tư vấn về chiến lược đấu thầu và phân chia các gói thầu
  • Tư vấn về các mẫu Hợp đồng và thỏa thuận trong lĩnh vực xây dựng
  • Chuẩn bị cho hợp đồng thi công xây dựng
  • Quản lý hợp đồng bao gồm các khoản thanh toán, đơn đặt hàng thay đổi và yêu cầu của nhà thầu trong suốt quá trình thi công.
  • Giám sát tất cả các thông số dự án và rủi ro liên quan đến chi phí và các điều khoản của hợp đồng

 

 

Dịch vụ khác

0902 814141
0902 814141
Zalo chat