Tư Vấn Quản Lý Đấu Thầu

724 lượt xem

Tư vấn lập kế hoạch và xây dựng quy chế, ký kết hợp đồng và soạn thảo hợp đồng thực hiện và các yêu cầu khác theo luật định. Để quản lý hợp đồng sau đấu thầu tốt, cần phải dựa trên pháp luật và các quy định chặt chẽ đã xác lập trên hợp đồng. Các bước chuẩn bị hồ sơ mời thầu, quản lý quá trình đấu thầu và đánh giá các hồ sơ cần phải có chất lượng tốt.

  •  Đánh giá năng lực nhà thầu
  •  Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu
  •  Chuẩn bị biểu khối lượng
  •  Dự toán chi phí trước đấu thầu
  •  Quản lý phỏng vấn thầu
  •  Hồ sơ hợp đồng

 

Dịch vụ khác

0902 814141
0902 814141
Zalo chat