Thẩm Tra Và Đánh Giá Chi Phí Xây Dựng

634 lượt xem

Các dịch vụ tư vấn khác gồm thẩm định chi phí, đánh giá và thẩm tra chi phí xây dựng

Sau khi có ý kiến của chủ đầu tư hoặc cơ quan chủ quản, dự án được tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh nội dung của dự án cũng như hình thức trình bày. Sau đó bản dự án sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư bằng file mềm hoặc được in thành cuốn dự án.

Dịch vụ khác

0902 814141
0902 814141
Zalo chat