Lập Khái Toán Và Tổng Mức Đầu Tư

943 lượt xem

Mục đích của việc lập dự án đầu tư là xây dựng được dự án những nội dung có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn có tính khả thi cao để các cơ quan quản lý chức năng xem xét và phê duyệt, các tổ chức tài chính chấp thuận tài trợ cấp vốn (Nếu có)

  • Lập dự toán ngân sách của dự án
  • Lập báo cáo dự toán chi phí xây dựng
  • Lập báo cáo kiểm soát ngân lưu của dự án
  • Báo cáo đánh giá chi phí vòng đời dự án
  • Quản lý và kiểm soát, đánh giá tối ưu hóa chi phí xây dựng

Yêu cầu của việc lập dự án là phải nghiên cứu một cách toàn diện với các phương án nghiên cứu, tính toán có cơ sở và phù hợp nhằm đảm bảo những yêu cầu đặt ra đối với một dự án đầu tư, tức bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, tính pháp lý, tính thống nhất và tính phỏng định có cơ sở.

 

 

Dịch vụ khác

0902 814141
0902 814141
Zalo chat