Lập Dự Toán Chi Phí Xây Dựng

1040 lượt xem

Chúng tôi tin rằng khả năng xác định chi phí từ các giai đoạn đầu tiên của dự án, nhằm củng cố các chi phí đó khi thiết kế phát triển, lựa chọn chiến lược mua sắm phù hợp và kiểm soát chi phí trong suốt giai đoạn xây dựng là điều cơ bản để đạt được thành công.

  • Lập dự toán chi phí xây dựng các giai đoạn thiết kế
  • Lập dự toán chi phí xây dựng các giai đoạn trước đấu thầu
  • Kiểm tra và kiểm soát chi phí xây dựng
  • Quản lý đánh giá tối ưu hóa chi phí xây dựng

Phát triển và hoàn thiện báo cáo chi phí xây dựng của dự án và các yêu cầu của từ phía chủ đầu tư, các nhà phát triển dự án

 

Dịch vụ khác

0902 814141
0902 814141
Zalo chat